Service

Over 14 års erfaring innen anlegg og maskin, samt bred kompetanse gjør MIMAS i stand til å utføre både små og store oppdrag. MIMAS utfører et bredt spekter av reparasjon- og servicejobber innen maskin, industri og marine - til avtalt tid og pris. MIMAS har i dag en godt utstyrt servicebil, og har i hovedsak Trøndelag som nedslagsfelt. Vi er også godkjent for sakkydig kontroll/sertifisering av masseforflytningsmaskiner.